Radno vrijeme PON - PET: 7:00 - 20:00
J.J. Strossmayera 6, 31000 Osijek Posjetite nas

Zakoni

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnoj službi (NN 56/22, 127/22, 58/23, 128/23)

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 29/18, 35/19, 78/19, 92/19, 56/20, 3/23)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)

Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 158/23)