Radno vrijeme PON - PET: 7:00 - 20:00
J.J. Strossmayera 6, 31000 Osijek Posjetite nas

Uprava

Ustroj:

Ravnateljica: Darija Kraml, dr.med. spec. otorinolaringolog, subspecijalist audiolog

Zamjenica ravnateljice: Dora Begović, mag. logoped

Ostala tijela Poliklinike SUVAG Osijek:

Upravno vijeće

Domagoj Biuk, univ.spec.oec. – predsjednik

Matea Crnjac-Ilić, mag.oec. – član, zamjenica predsjednika

Nikola Volarić , dr.med. – član

Tvrtka Gerstner, prof. logoped, spec. rane intervencije – član

Gordana Šijan, klinički psiholog  – član

 

Stručno vijeće:

Dora Begović, mag. logoped – predsjednik

Ljiljana Karanović, prof. defektolog – član

Gordana Šijan, spec.kliničke psihologije – član

Snježana Požgaj Vinčić, prof.logoped- član

Stjepan Bastalić, bacc.med.techn. –član

 

Stručni kolegij:

Tvrtka Gerstner, prof. logoped, spec. rane intervencije

Ljiljana Karanović, prof. defektolog

Josipa Mamužić, dipl.psiholog

Lidija Šmit Brleković, prof. logoped

Sanda Centner-Peer, prof. logoped

 

Etičko povjerenstvo:

Domagoj Mikulić, mag.ing.agroekonomike – predsjednik

Stjepan Bastalić, bacc.med.techn. – član

Tvrtka Gerstner, prof. logoped, spec. rane intervencije – član

Josipa Mamužić, dipl.psih.prof – član

Ivana Rudan , dipl.iur.- član

 

SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ORL specijalist: Darija Kraml, dr.med.spec.otorinolaringolog, subspecijalist audiolog

 

Medicinski tehničar: Stjepan Bastalić, bacc.med.techn.

 

Logopedi:

Senka Agičić, prof. logoped

Mirta Anđelić Grgurić, prof. logoped

Dora Begović, mag. logoped

Ivana Brusač Macanić, prof. logoped

Sanda Centner-Peer, prof. logoped

Iva Đureković, univ. mag. logoped

Spomenka Fabijanac, prof. logoped

Tvrtka Gerstner, prof. logoped, spec. rane intervencije

Vesna Grabar, prof. logoped

Mirna Grabarić, prof. logoped

Maja Grden Perša, mag logoped

Tihana Grgić, mag. logoped

Dalma Hatvalić, mag. logoped

mr.sc. Ana Kolarić, prof. logoped

Ana-Marija Koški, univ. mag. logoped

Zrinka Kuna, mag. logoped

Simona Moravek, prof. logoped

Gorana Muller, prof. logoped

Krešimir Perša, mag. logoped

Mirela Poljak Šefčić, mag. logoped

Snježana Požgaj-Vinčić, prof. logoped

Anica Radić, prof. logoped

Ivana Sekol, prof. logoped

Izabela Spajić, univ. mag. logoped

Magdalena Strišković, mag. logoped

Lidija Šmit Brleković, prof. logoped

Dejan Tišljar, prof. logoped

Ana Vidović, mag. logoped

Matea Vulić, mag. logoped

Antonella Zec, mag. logoped

 

Psiholozi:

Gordana Šijan, prof. spec.kliničke psihologije

Josipa Mamužić, prof.psiholog

 

Edukacijski rehabilitator:

Ljiljana Karanović, prof. defektolog

Marina Grgić, mag.rehab.educ.

 

RAVNATELJSTVO

Ravnateljica: Darija Kraml, dr.med. spec. otorinolaringolog, subspecijalist audiolog
Viši upravni savjetnik: Ivana Rudan, dipl.iur.
Stručna savjetnica za ekonomske poslove: Doris Lopar, mag.oec.
Voditelj računovodstva: Ljiljana Kolobarić
Tajnik ustanove: Željka Bagarić, univ.bacc.oec.
Spremačica-dostavljač: Marija Vlaškovac