Radno vrijeme PON - PET: 7:00 - 20:00
J.J. Strossmayera 6, 31000 Osijek Posjetite nas

ORL ambulanta (OTORINOLARINGOLOGIJA)

Osijek, J.J. Strossmayera 6

031 284 360

Darija Kraml, dr.med.specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiolog
doc.prim.dr.sc. Marinela Rosso, dr.med. specijalist otorinolaringolog, subspec. plastične kirurgije glave i vrata
prof.dr.sc. Željko Vranješ, dr.med. specijalist otorinolaringolog, subspec. audiolog
Stjepan Bastalić, bacc.med.techn.

 

Telefonsko naručivanje pacijenata :

 •  13:00 – 14:00 sati

Radno vrijeme ambulante:

 • Ponedjeljak,  četvrtak – poslijepodne
 • Utorak, srijeda, petak – prijepodne

U otorinolaringološkoj ambulanti naše Poliklinike uz opći ORL pregled vrši se dijagnostika i terapija oštećenja sluha te vrtoglavica i poremećaja ravnoteže.

Audiološka i vestibulološka ispitivanja koja radimo:

 • tonalna audiometrija (TA)
 • govorna audiometrija (GA)
 • govorna audiometrija u slobodnom polju
 • timpanometrija (TG)
 • određivanje kohleostapesnog refleksa ( CSR)
 • kompjuterizirana videonistagmografija (VNG)
 • uvjetovana “Play” audiometrija(djeca od 3-6 godina)
 • slušni evocirani potencijali (ABR)
 • vestibularni evocirani miogeni potencijali (VEMP)
 • video head impulse test (vHIT)
 • otoakustička emisija (OAE)