Radno vrijeme PON - PET: 7:00 - 20:00
J.J. Strossmayera 6, 31000 Osijek Posjetite nas

Od Centra SUVAG do Poliklinike SUVAG Osijek

U Osijeku je 1978. godine osnovan Centar SUVAG za rehabilitaciju slušanja i govora djece i odraslih. Od prve odluke do realizacije ideje prošlo je , u pripremama za početak rada, više od  godina dana. 1.12.1979. počinje formiranje Centra SUVAG u Osijeku , uređuju se prostori i opremaju kabineti. Šest stručnih djelatnika upućeno je u Centar SUVAG Zagreb na dodatnu  edukaciju za rad po verbotonalnoj metodi.

 • 1.3.1980.započinje slušno – govorna rehabilitacija u Centru SUVAG Osijek.

U sklopu Centra otvorena su tri logopedska kabineta,kabinet-vrtić za grupnu rehabilitaciju  djece s oštećenjem sluha i kabinet za individualnu rehabilitaciju   djece s oštećenjem sluha koja su uključena u vrtić. Grupna rehabilitacija  djece s oštećenjem sluha prestala je s radom 1988. Nedugo nakon otvaranja Centra otvoren je kabinet za psihološku dijagnostiku i rehabilitaciju. 1983. organizirali smo  Verbotonalne dane u Osijeku, na kojima djelatnici Centra i gosti iz drugih ustanova, koji rade po verbotonalnoj metodi , aktivno sudjeluju svojim stručnim radovima. Za vrijeme ratne agresije ustanova se suočila s problemima u radu zbog oštećenja kako kabineta tako i opreme. Dio opreme je u ratnim razaranjima uništen i ukraden. Unatoč nastalim oštećenjima djelatnici su uspijevali održati zadovoljavajuću razinu kvalitete rada. U godinama nakon rata SUVAG se postupno širi. Uz materijalnu potporu Osječko-baranjske  županije obnovljeni su i opremljeni radni prostori, otvoreni novi logopedski kabineti, proširena djelatnost ustanove i povećan broj zaposlenih.

 • 1994. Centar mijenja ime u Poliklinika
 • 1995. otvoren logopedski kabinet u Domu zdravlja u Đakovu
 • 1998 .otvoren logopedski kabinet u dječjem vrtiću u Dardi
 • 1998. otvorena liječnička  ambulanta
 • 2002. otvorena ORL ambulanta.

Krajem 2004. godine dovršava se uređenje  i opremanje ambulantnog dijela najsuvremenijom medicinskom opremom, od kada se dijagnostički i terapijski postupak provodi na jednom mjestu, što je omogućilo da se pacijenti  radi pojedinih pretraga više ne upućuju u druge bolnice.

 • 2004. otvoren logopedski kabinet u Našicama
 • 2005. nakon stanke od 15 godina ponovo je otvoren kabinet psihologa
 • 2006. počinje skupna rehabilitacija mucanja djece predškolskog uzrasta
 • 2008. otvoren kabinet za rad s djecom s poteškoćama rane komunikacije
 • 2008. otvoren kabinet edukacijskog rehabilitatora
 • 2010. otvoren logopedski kabinet u Donjem Miholjcu
 • 2018. otvoren logopedski kabinet u Belišću

SUVAG (Système Universel Verbotonal d`Audition Guberina) je francuska kratica za metodu „sustav univerzalne verbotonalne akustike govora“ čiji je tvorac akademik Petar Guberina. Prvi Centar za rehabilitaciju sluha i govora osnovan je u Zagrebu 1961.god i poslije se  verbotonalna metoda iz zagrebačke jezgre širi zemljama Europe, Sjeverne i Južne Amerike, Afrike, Azije i Australije. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Osijek zdravstvena je ustanova specijalizirana za svekoliku problematiku na području sluha, slušanja, govora i jezika. U svom radu Poliklinika koristi verbotonalnu metodu kao dio verbotonalnog sustava. Elektroakustički aparati SUVAG i VERBOTON tehnička su pomagala verbotonalnog sustava.

Verbotonalna metoda,  zasniva se  na rehabilitaciji isključivo preko slušanja, omogućava da  slušno oštećene osobe mogu komunicirati govorom i biti integrirane u redovni školski sustav, a izbor zvanja postaje dostupan njihovim sklonostima i mogućnostima. Tijekom proteklih 30 godina, stručni kadar se konstantno usavršavao, što je vrlo bitno za sam rad ustanove. Aktivno smo  sudjelovali  na brojnim međunarodnim i domaćim verbotonalnim seminarima i  kongresima logopeda. Svih ovih godina ostvarujemo stručnu suradnju s Poliklinikom SUVAG Zagreb i ostalim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu koje se bave istom problematikom.