Radno vrijeme PON - PET: 7:00 - 20:00
J.J. Strossmayera 6, 31000 Osijek Posjetite nas
031 283 738 Nazovite nas

ORL AMBULANTA

 

Saznaj više…

LOGOPEDSKI KABINET

 

Saznaj više…

KLINIČKI PSIHOLOG

 

Saznaj više…

EDUKACIJSKI REHABILITATOR

Saznaj više…

Novosti

SUVAG (Système Universel Verbotonal d`Audition Guberina) je francuska kratica za metodu „sustav univerzalne verbotonalne akustike govora“ čiji je tvorac akademik Petar Guberina .Prvi Centar za rehabilitaciju sluha i govora osnovan je u Zagrebu 1961.god i poslije se verbotonalna metoda iz zagrebačke jezgre širi zemljama Europe, Sjeverne i Južne Amerike, Afrike,Azije i Australije.

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Osijek zdravstvena je ustanova specijalizirana za svekoliku problematiku na području sluha, slušanja, govora i jezika. U svom radu Poliklinika koristi verbotonalnu metodu kao dio verbotonalnog sustava. Elektroakustički aparati SUVAG i VERBOTON tehnička su pomagala verbotonalnog sustava.

Verbotonalna metoda, zasniva se na rehabilitaciji isključivo preko slušanja, omogućava da slušno oštećene osobe mogu komunicirati govorom i biti integrirane u redovni školski sustav, a izbor zvanja postaje dostupan njihovim sklonostima i mogućnostima.

Tijekom proteklih 30 godina, stručni kadar se konstantno usavršavao, što je vrlo bitno za sam rad ustanove. Aktivno smo sudjelovali na brojnim međunarodnim i domaćim verbotonalnim seminarima i kongresima logopeda. Svih ovih godina ostvarujemo stručnu suradnju s Poliklinikom SUVAG Zagreb i ostalim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu koje se bave istom problematikom.